HOTSPOT

熱點資訊

BRANDS

行業十大品牌

2019新利国际粉十大品牌
金新利国际
珍新利国际
小海鷗
瑪蒂耐特
鑫新利国际
海洋寶貝
德麗佳
萬璽
獅力德
塗百年
耀世南珠
海洋寶貝

PHOTOS

年會剪影

 • 2019建材之家年會(簽到入場)
 • 2019建材之家年會(簽到入場)
 • 2019建材之家年會(簽到入場)
 • 2019建材之家年會(簽到入場)
 • 2019建材之家年會(簽到入場)
 • 2019建材之家年會(簽到入場)
 • 2019建材之家年會(簽到入場)
 • 2019建材之家年會(簽到入場)
 • 2019建材之家年會(會議現場)
 • 2019建材之家年會(會議現場)
 • 2019建材之家年會(會議現場)
 • 2019建材之家年會(會議現場)
 • 2019建材之家年會(會議現場)
 • 2019建材之家年會(會議現場)
 • 2019建材之家年會(會議現場)
 • 2019建材之家年會(會議現場)
 • 2019建材之家年會(會議現場)
 • 2019建材之家年會(會議現場)
 • 2019建材之家年會(會議現場)
 • 2019建材之家年會(會議現場)
 • 2019建材之家年會(會議現場)
 • 2019建材之家年會(會議現場)
 • 2019建材之家年會(會議現場)
 • 2019建材之家年會(會議現場)
 • 2019建材之家年會(會議現場)
 • 2019建材之家年會(會議現場)
 • 2019建材之家年會(會議現場)
 • 2019建材之家年會(會議現場)
 • 2019建材之家年會(音樂酒會)
 • 2019建材之家年會(音樂酒會)
 • 2019建材之家年會(音樂酒會)
 • 2019建材之家年會(音樂酒會)
 • 2019建材之家年會(音樂酒會)
 • 2019建材之家年會(音樂酒會)
 • 2019建材之家年會(音樂酒會)
 • 2019建材之家年會(高峰論壇)
 • 2019建材之家年會(高峰論壇)
 • 2019建材之家年會(高峰論壇)
 • 2019建材之家年會(高峰論壇)
 • 2019建材之家年會(高峰論壇)
 • 2019建材之家年會(高峰論壇)
 • 2019建材之家年會(高峰論壇)
 • 2019建材之家年會(高峰論壇)
 • 2019建材之家年會(高峰論壇)
 • 2019建材之家年會(高峰論壇)
 • 2019建材之家年會(高峰論壇)
 • 2019建材之家年會(高峰論壇)
 • 2019建材之家年會(高峰論壇)
 • 2019建材之家年會(高峰論壇)
 • 2019建材之家年會(媒體采訪)
 • 2019建材之家年會(媒體采訪)
 • 2019建材之家年會(媒體采訪)
 • 2019建材之家年會(媒體采訪)
 • 2019建材之家年會(媒體采訪)
 • 2019建材之家年會(媒體采訪)
 • 2019建材之家年會(媒體采訪)
 • 2019建材之家年會(媒體采訪)
 • 2019建材之家年會(博覽會)
 • 2019建材之家年會(博覽會)
 • 2019建材之家年會(博覽會)
 • 2019建材之家年會(博覽會)
 • 2019建材之家年會(博覽會)
 • 2019建材之家年會(博覽會)
 • 2019建材之家年會(博覽會)
 • 2019建材之家年會(博覽會)
 • 2019建材之家年會(博覽會)
 • 2019建材之家年會(博覽會)
 • 2019建材之家年會(博覽會)
 • 2019建材之家年會(博覽會)
 • 2019建材之家年會(博覽會)
 • 2019建材之家年會(博覽會)
 • 2019建材之家年會(博覽會)
 • 2019建材之家年會(頒獎盛典)
 • 2019建材之家年會(頒獎盛典)
 • 2019建材之家年會(頒獎盛典)
 • 2019建材之家年會(頒獎盛典)
 • 2019建材之家年會(頒獎盛典)
 • 2019建材之家年會(頒獎盛典)
 • 2019建材之家年會(頒獎盛典)
 • 2019建材之家年會(頒獎盛典)
 • 2019建材之家年會(頒獎盛典)
 • 2019建材之家年會(頒獎盛典)
 • 2019建材之家年會(頒獎盛典)
 • 2019建材之家年會(頒獎盛典)
 • 2019建材之家年會(頒獎盛典)
 • 2019建材之家年會(頒獎盛典)
 • 2019建材之家年會(頒獎盛典)
 • 2019建材之家年會(頒獎盛典)
 • 2019建材之家年會(頒獎盛典)
 • 2019建材之家年會(頒獎盛典)
 • 2019建材之家年會(頒獎盛典)
 • 2019建材之家年會(頒獎盛典)
 • 2019建材之家年會(頒獎盛典)
 • 2019建材之家年會(頒獎盛典)
 • 2019建材之家年會(頒獎盛典)
 • 2019建材之家年會(頒獎盛典)
 • 2019建材之家年會(頒獎盛典)
 • 2019建材之家年會(頒獎盛典)
 • 2019建材之家年會(頒獎盛典)
 • 2019建材之家年會(頒獎盛典)
 • 2019建材之家年會(頒獎盛典)
 • 2019建材之家年會(頒獎盛典)

PARTNERS

合作夥伴

指導單位
主辦單位
聯合承辦